Google

Hemsidor och bloggar med kopierat material får sämre sökresultat?

Google kommer nu att börja försöka favorisera hemsidor med eget material och ge de som stjäl, knycker eller \”lånar\” andras material en sämre ranking i sökresultaten. Google nya metod för att ranka webbplatser kommer att ta hänsyn till om de olovligt använder upphovsrättsskyddat material. Den nya algoritmen kommer dessutom att bland annat ta hänsyn till

Hemsidor och bloggar med kopierat material får sämre sökresultat? Läs mer »

Rulla till toppen