Molntjänster – bra eller dåligt IT väder?

Molntjänster = Extern datakapacitet

Cloud computing, Molntjänster, IT-moln. Lite olika (konstiga?) benämningar på nya tekniska IT-trender som egentligen helt enkelt är extern datakapcitet.

Tidigare har man i skisser över IT system och datakapacitet ritat ett moln för tjänster som legat utanför ens egna fysiska väggar. Nu när vi börjar använda Google och andra servrar som är fysiskt skilda från oss så har termen molntjänster fått hänga med. Extern datakapacitet kanske vore en mer förståeling svensk term.

Men huvudsaken är att man kan lita på vädret om man anförtror sin information till ett moln!

Hur farligt är det? Som vanligt måste alla risker värderas och jämföras med alternativ och sannolikheter. Ingen lätt uppgift med andra ord och den som garanterar något är nog ute och cyklar.

Vad man enkelt kan göra är att prova med mindre viktig information för att se om det är något som passar ens verksamhet.

Och framför allt, glöm inte att värdera och jämföra med dagens situation, har du verkligen fullständig koll på alla uppdateringar, uppdaterad hårdvara för bästa prestanda, brandväggar, virusskydd, backuphantering, stöldskydd mm. för din nuvarande lokala IT lösning?

Rulla till toppen