Hemsidor och bloggar med kopierat material får sämre sökresultat?

Google kommer nu att börja försöka favorisera hemsidor med eget material och ge de som stjäl, knycker eller \”lånar\” andras material en sämre ranking i sökresultaten.

Google nya metod för att ranka webbplatser kommer att ta hänsyn till om de olovligt använder upphovsrättsskyddat material. Den nya algoritmen kommer dessutom att bland annat ta hänsyn till om en webbplats blivit anmäld för upphovsrättsintrång.

Google tar varje dag emot tusentals anmälningar om upphovsrättsintrång. De flesta är från stora amerikanska företag inom musik och spelbranschen men på sikt kommer det att nog att påverka även hur mindre företag och kommersiella bloggar använder andras material på sina hemsidor.

Rulla till toppen