Grön IT

Grön IT – grönt är skönt!

Trendspaning inom IT området, idag har vi kommit fram till den heta trenden som kallas Grön IT – Green IT.

En trend som verkligen borde omfamnas av alla, vår miljö är det viktigaste vi har och något som trots detta alltför ofta åsidosätts för kortsiktig ekonomisk vinning.

Frågor man kan ställa sig för att förbättra sin miljö:

* Hur energieffektiv är min IT idag?
* Hur kan IT bli en del av min miljöstrategi?
* Vilka mer miljövänliga IT lösningar finns idag?
* Ska jag sätta mål för min egen gröna IT satsning?
* Blir det dyrare eller går det att spara pengar?

Grön IT handlar bland annat om att använda kreativa IT-lösningar för att minska företagets miljöpåverkan. Det kan vara hårdvara och produkter som är miljöeffektiva, energisnåla och innehåller minimalt med farliga ämnen.

IT-teknik som bidrar till mer miljöeffektiva företag t.ex. genom att använda internet för videokonferenser och distansarbete och på så sätt minska antalet resor.

Egentligen är Grön IT inget nytt men likväl är det mer viktigt än någonsin att man faktiskt tar tag i sitt miljöansvar och försöker göra något istället för att bara prata. Att lägga upp fantastiska strategier som aldrig hinner införas innan nästa trend står på agendan är inte speciellt effektivt.

IT-Farbrorn hjälper er på ett handfast och praktiskt sätt se till att er IT miljö, datorer och arbetssätt blir anpassade till ett rimligt miljöansvar som ni vill vara med och ta redan idag.

Nästa gång ni träffar era kunder eller vänner kan ni berätta att ni redan nu har infört en mer miljövänlig IT teknik.

Rulla till toppen