Facebook utan reklam!

Facebook hade kunnat vara en trevlig plats där man hade kontakt med sina vänner utan påträngande reklam för allt mellan himmel och jord som man definitivt inte är intresserad av eller behöver.

Men vänta, nu är ju facebook så där rent och fint och bara information från mina vänner utan allt det andra som stör, hur går det ihop?

Genom att använda tillägget F.B Purity i Firefox så blir det den där trevliga upplevelsen trots att världen inte är perfekt. Ett av få små vattenhål där man slipper reklam och påträngande budskap som irriterar.

Att koppla in F.B Purity när man använder facebook är som en liten aha upplevelse för oss som gärna tar del av en del reklambudskap men på våra egna villkor.

Rekommenderas verkligen till de som vill försöka att styra lite över vilket informationsflöde man utsätter sig för vid datorn!

Rulla till toppen