Är det någon som berättar för facebook vad du gör och gillar?

IT-Farbrorn publik

Förmodligen är det så eftersom precis som apoteket.se har de flesta företag som säljer något på nätet installerat den så kallade facebook pixeln. Ett verktyg för facebook att kunna se det mesta du gör på andra företags hemsidor.

Nästa gång du handlar på nätet kan du fråga om de använder facebook pixel och även neka att ta del av alla så kallade kakor utom de du måste acceptera.

Kartläggning av våra val och preferenser på nätet kan vara bra ibland men det är lag på att tydligt upplysa oss om vad och hur du blir spårad. Det kan vara bra att ta till vara på sina rättigheter ibland och inte bara vara en i flocken som springer dit alla andra springer.

Rulla till toppen