Apples diktatur slog till igen – Wi-Fi i IOS 11

Apple gör fantastiska produkter så länge du gör exakt som Apple vill att du ska göra och använda produkterna. Har du däremot någon egen ide motarbetas du ganska hårt och får i bästa fall lösa problemen på lite mer krångliga sätt eller helt enkelt anpassa dig.

Apples nya kontrollcenter i iOS 11 har en mer anpassningsbar layout och ett antal nya kontroller. En aspekt av det som verkade som ett plus, visar nu att det är ett säkerhets- och användbarhetsproblem: Bluetooth och Wi-Fi-kontrollerna.

I IOS 11 kan Apple koppla bort enheter eller koppla från nätverk genom att man stänger av de två knapparna i kontrollcentret. Dessa knappar stänger dock inte de faktiska radioapparaten i enheten. I stället lämnar Apple båda på i bakgrunden för att hålla kontakten med funktionen AirDrop, Handoff, geolokaliseringstjänster och kommunikation med Apple Watch. Detta är en stor förändring från hur dessa knappar har fungerat tidigare.

Även om detta kan vara ett smart drag för Apples del att göra det svårare att oavsiktligt koppla bort en Apple Watch eller stänga av användbara funktioner, öppnar det onödiga säkerhetsrisker. Man tror att man stängt av något men inget hände i praktiken.

Har man stängt av dessa funktioner ordentligt aktiveras Wi-Fi igen när något av följande sker:

Man går eller kör till en ny plats ?
Klockan är 05:00 ?
Vi startar om enheten ?

Stämmer detta är det uppseendeväckande, ingen av dessa förändringar är förståeliga eller accepterbara om man som användare har valt att slå ifrån funktionen. Den bör hålla den sist valda inställning man gjorde oavsett om man rör på sig eller startar om telefonen. Att telefonens Wi-Fi slås på automatiskt kl 05:00 kan vara rent av hälsofarligt om man tror på att strålning från alla radionätverken omkring oss eventuellt kan ha en negativ inverkan på levande organismer. Kanske man vill ha sin telefon på för alarm eller sömnmätning men stänga av alla trådlösa uppkopplingar.

De flesta av dessa regler gäller även för bluetooth. Apple tycker med andra ord att användare är för dumma för att klara att hantera dessa saker själva?

Det är väldigt bra att koppla ifrån Bluetooth och Wi-Fi när man inte behöver använda dom. Förutom säkerhetsaspekten finns ytterligare skäl, att spara batteri, som tidigare nämnts att minska strålningen från mobilen och även för att förbättra mobilanslutningen som då ensam står för uppkoppling istället för att hoppa mellan dessa när Wi-Fi inte fungerar bra.

För att kunna stänga av dessa funktioner nu måste man veta att man behöver gå till respektive inställningsmeny och stänga av via den dedikerade knappen där (och kan man lita på den?). Betydligt mer krångligt och något många säkert kommer att missa.

Apple, som är väldigt stolta över sina enkla gränssnitt och tillvägagångssätt, kan den här gången ha gått lite för långt, man har medvetet gjort så att användaren kan tro att de har stängt av något som IOS 11 är otydligt med. Tvärtemot allt som pekar på att tydlighet och transparens är mer och mer viktigt idag. Vårt tips är att Apple måste ändra denna funktion och vara väldigt tydliga med hur funktioner i apparater och operativsystem fungerar utan att användare måste vara experter.

Rulla till toppen